About Us

Pieter Marinus Seelaar

Cultuur is eigenlijk een overkoepelende uitdrukking die het collectieve sociale gedrag en de normen omvat die in verschillende menselijke culturen worden waargenomen.