Een overzicht van cultuur

Cultuur is eigenlijk een overkoepelende uitdrukking die het collectieve sociale gedrag en de normen omvat die in verschillende menselijke culturen worden waargenomen, en de gedeelde overtuigingen, waarden, tradities, vaardigheden, gewoonten, kunst en wetten van de mensen in die culturen. Wanneer naar een bepaalde cultuur wordt verwezen, kan het ook worden opgevat om te verwijzen naar de culturele praktijken die leden van die cultuur ervaren, evenals hun interacties met elkaar. Het overkoepelende concept van cultuur wordt dus gebruikt om verschillende soorten overtuigingen, acties, manieren van interactie en interpersoonlijke relaties te beschrijven die gemeenschappelijk zijn voor een aantal geïdentificeerde culturen.

Er zijn in het verleden talloze definities en pogingen gedaan om een ​​definitieve definitie van cultuur te geven. De meeste taalkundigen en antropologen proberen cultuur te bespreken als een reeks begrippen en praktijken op basis van de plaats van oorsprong en de levensgeschiedenis van een cultuur. Voor hen is cultuur geen verenigd veld, maar eerder een cluster van systemen en perspectieven die worden gevormd door de interacties en ervaringen van haar leden in de loop van de tijd. De geschiedenis van de cultuur kan daarom worden gezien als een geschiedenis van veranderingen die door sociale en technologische ontwikkeling zijn teweeggebracht. Sommige taalkundigen onderschrijven een theorie van culturele evolutie, waarin nieuwe ideeën en waarden via communicatiekanalen worden doorgegeven aan bestaande leden van een cultuur door contact met naburige bevolkingsgroepen. Anderen daarentegen beweren dat cultuur iets vloeibaars is en dat de evolutie ervan wordt beïnvloed door externe factoren zoals interactie en definities van termen.

Het definiëren van cultuur is een moeilijk proces. Sommige taalkundigen geloven zelfs dat er geen universele definities van cultuur zijn, omdat cultuur iets is dat van samenleving tot samenleving verschilt. De praktijk van het toepassen van een universele definitie op culturen zal alleen maar leiden tot een vermindering van het begripsniveau dat verschillende mensen hebben over het bestaan ​​en de waarde van cultuur, en daarom het respect voor culturen verminderen. Daarom is cultuur niet iets vaststaands en bepaalds, dus de argumenten dat het een constructie van de samenleving of individuele kenmerken van een volk is, zijn onjuist.

Aan de andere kant geloven anderen dat cultuur iets is dat kan worden gedefinieerd en dat de wetenschap dus de mate van cultuur kan meten op basis van het bestaan ​​en de variaties van culturele waarden, praktijken, evenementen en instellingen. Het proces van cultuurverwerving of het meten ervan is echter een complex proces dat misschien niet gemakkelijk kan worden bereikt. Als we het bijvoorbeeld hebben over inheemse culturen zoals de inheemse Amerikanen, is de studie van hun cultuur een lang en gecompliceerd proces geweest, dat kan verschillen afhankelijk van het perspectief van de onderzoeker.

Het bestaan ​​en de variaties van cultuur kunnen ook vanuit een wetenschappelijk perspectief worden bestudeerd. Deze benadering onderzoekt cultuur als een sociaal constructieproces dat heeft plaatsgevonden tijdens de expansie van een samenleving. De reikwijdte van dit onderzoek kan variëren, afhankelijk van het aandachtsgebied. De studie van hoe verschillende samenlevingen binnen een regio elkaar definiëren en met elkaar omgaan, kan bijvoorbeeld worden teruggevoerd op de komst van hiërarchie en autoriteit tijdens de oprichting van een staat. Door zo’n perspectief in te nemen, kunnen historici onderzoeken hoe verschillende samenlevingen vóór de staat een cultuur hebben gevestigd en ontwikkeld en hoe deze processen verband houden met de staat.

Er zijn nog steeds een aantal theorieën die proberen cultuur te beschrijven en te definiëren. Het is echter aan de onderzoeker om te zoeken naar de patronen die uit zijn observaties naar voren komen en tot een definitie van een cultuur te komen. Door dit te doen, zou men het mogelijk kunnen maken om de essentie van een cultuur te zien. Dit kan op zijn beurt worden gebruikt als een hulpmiddel om het individu te helpen zijn/haar identiteit te begrijpen en een gevoel van verbondenheid te krijgen. Een gevoel voor cultuur zou erg belangrijk zijn voor een individu, aangezien hij/zij de cultuur als geheel zou moeten zien, in plaats van in onderdelen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *