De belangrijkste factoren die de cultuur beïnvloeden?

Cultuur is een brede overkoepelende term die de intellectuele normen en gedragingen omvat die in de meeste menselijke culturen worden aangetroffen, evenals de overtuigingen, praktijken, kunst, geschiedenis, vaardigheden, wetten, tradities en capaciteiten van de mensen in deze culturele groepen. Het wordt gebruikt om de verschillende soorten erfgoedvorming en -aanpassing in verschillende historische perioden en in verschillende landen te categoriseren. Hoewel elk land verschillende culturele systemen kan hebben, zijn de grenzen tussen culturele groepen vaak vaag en kan de definitie van een cultuur ook een beetje vaag zijn. Culturele instellingen omvatten kunst, literatuur, dans, design, architectuur, spektakel, voedsel en andere sociale mechanismen die culturele identiteiten en waarden produceren en in stand houden. Hoewel een cultuur een complexe constructie is, zijn er enkele kenmerken die alle culturen gemeen hebben.

In het algemeen kunnen culturen worden onderverdeeld in twee hoofdcategorieën op basis van hun onderliggende aard van de organisatie. De eerste categorie is materiële cultuur, die elementen omvat als technologie, gereedschappen en geld. De tweede categorie is niet-materiële cultuur, die overtuigingen omvat over geest, geest en sociale orde die niet materieel van aard zijn. Wanneer sociologen over cultuur spreken, spreken ze gewoonlijk over deze tweede categorie als een manier om te verwijzen naar een reeks ongrijpbare sociale principes en gedragingen die het dagelijks leven van mensen leiden.

Het onderscheid tussen materiële cultuur en niet-materiële cultuur is cruciaal om te begrijpen hoe culturele producten zoals muziek worden beoordeeld door sociologen. Volgens de meeste sociologen is muziek een vorm van kunst die de esthetische kwaliteiten van een cultuur uitdrukt. In de materiële cultuur worden de esthetische kwaliteiten van muziek gewaardeerd vanwege hun nut voor de samenleving. Esthetische waarde is voor de meeste mensen niet belangrijk, dus muziek wordt gezien als een waarde die verder gaat dan het nut ervan voor degenen die erin geïnteresseerd zijn. Aan de andere kant waardeert materiële cultuur de esthetische kwaliteiten die inherent zijn aan culturele producten zoals muziek.

De meeste geleerden van cultuur en samenleving geloven dat materiële cultuur en niet-materiële aspecten van cultuur onderling afhankelijk zijn. Omdat de twee dimensies van cultuur sterk afhankelijk zijn, worden ze vaak als elkaar uitsluitende categorieën beschouwd. Beide aspecten van cultuur kunnen echter op verschillende niveaus worden onderzocht. Sommige sociologen suggereren dat cultuur kan worden gezien als zowel immaterieel als materieel, waarbij de niet-materiële aspecten aspecten van cultuur weerspiegelen die niet gebaseerd zijn op nut of direct nut. Andere sociologen onderschrijven de opvatting dat cultuur in wezen een verzameling abstracte waarden of attitudes is, met concrete aspecten die worden bepaald door het nut.

Cultuurcritici beweren dat er veel factoren zijn die de waardesystemen van culturele producten bepalen, waaronder de manier waarop deze producten worden beoordeeld door consumenten en de manieren waarop deze producten worden beoordeeld door kunstenaars en andere culturele belanghebbenden. Deze factoren omvatten traditionele normen met betrekking tot genderrollen en gezinsstructuren. Bovendien stellen sommige sociologen dat religie een belangrijke rol moet spelen bij de bevordering van bepaalde waarden en aspecten van cultuur. Deze factoren zijn ook verwerkt in de waardesystemen van bepaalde soorten kunst en andere culturele producten.

Een socioloog kan cultuur zien als een reeks waarden en overtuigingen die de interacties van mensen in de samenleving leiden. Deze waarden en overtuigingen kunnen sterk verschillen van cultuur tot cultuur. Deze kijk op cultuur verschilt van het perspectief dat cultuur ziet als een set van tijdloze universele principes of tradities die door alle mensen worden gedeeld. Binnen deze bredere definitie van cultuur zijn er veel mogelijke factoren die de culturele productie kunnen beïnvloeden, waaronder factoren zoals gender- en socialisatienormen, economische ontwikkeling en beleid, kunstproductie en -verkoop, overheidsbeleid en entertainment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *